Kontakt Kristine

Vil du arbejde målrettet og intuitivt i dit coaching forløb?


Hvad kan The Transformation Game?


Hvad ønsker du at opnå?


Intuitive Coaching - individuelt forløb


Intuitive coaching er et forløb som strækker sig over 4 møder – i alt ca. 8 timer. Under forløbet benytter vi os af redskabet Intuitive Solutions®, som indeholder kortene fra The Transformation Game®. Med Intuitive Solutions® kortene får du hjælp til at sætte direkte fokus på håndteringen af en relevant problemstilling, som du står overfor. Kortene giver dig indsigt i nye eller kendte veje frem mod dit mål og præciserer hvad det er, som står i vejen for dig. Englekortene fra The Transformation Game® er en del af Intuitive Solutions og giver dig indsigt om kvaliteter og støtte, som du særligt skal være opmærksom på i den proces, som du skal i gang med.


Et særdeles vigtigt element i dette forløb er at formulere dit Fokus – dit konkrete mål. Coaching forløbet indledes med dette, hvor jeg guider dig via spørgsmål til at finde ind til kernen i din problemstilling.


Et intuitivt coaching forløb tilpasses selvfølgelig efter din situation, men forløber som regel på følgende måde:


1.møde: Jeg hjælper dig med at finde frem til det fokus, som du ønsker at arbejde med. Ofte viser det sig, at man skal starte et andet sted, end der hvor man oprindeligt oplever problemstillingen udmønte sig. Efter fokus er fundet trækker du kortene efter min vejledning.


Jeg coacher dig med udgangspunkt i de budskaber kortene er kommet med til dig og vi konkretisere hvad du skal være opmærksom på og hvordan du kan komme videre herfra.


Det første møde varer 2 time inkl. en kort pause.


2.møde: Her følger vi op på oplevelser og refleksioner siden sidste møde, og vi lægger derefter en plan for det videre forløb.


Dette møde varer ca. 1½ time.


3.møde: Ved dette møde vil vi igen anvende Intuitive Solutions® kortene til at sætte fokus på næste skridt i det oprindelige mål eller et nyt afledt mål.


Dette møde varer ca. 1½ timer


4.møde: Ved det afsluttende møde opsamles og afrundes forløbet. Hvilke indsigter har der været, hvordan har det været at arbejde intuitivt og hvad skal der nu ske fremover.

Som afslutning trækkes der yderligere et brobyggende indsigtskort og en afsluttende engel


Dette møde varer ca. 1½ time


Dette forløb koster 4.500,- kr.


Intuitive Solutions - Individuel proces i en gruppe

I en gruppe på max. 6 deltagere arbejder den enkelte person med sin egen individuelle proces. Intuitive Solutions kortene og elementer fra The Transformation Game® anvendes således, at hver deltager opnår indsigt i forhold til sit eget Fokus. Fordelene ved at arbejde individuelt i en gruppe er, at hver deltager kan spejle sig i de andre deltageres proces og dermed opnå store fordele.


Dette forløb tager ca. 6 timer og koster 4.500,- kr.for en gruppe. 

Hvis faktura udstedes til et momsregistreret firma tillægges 25% moms til ovennævnte beløb.


Hvad synes andre?


Vil du spille The Transformation Game?


Velkommen